Regler for droner

Det er vigtig at sætte sig ind i reglerne for at flyve med drone før man starter sin nye drone op. Ikke kun for at overholde loven, men også for ikke at gøre skade på andre mennesker. Det kan gå grueligt galt, hvis ens drone falder ned fra himlen og rammer en person. Reglerne er kort skitseret op her, men denne underside er ikke fulddækkende. Dette er blot en fortolkning og en enkel udarbejdelse af reglerne.

 

Der findes to sæt regler man skal være opmærksom på som dronefører. Reglerne for flyvning indenfor bymæssigt område og udenfor. Drone-guiden går i dybden med reglerne udenfor. Altså min 150 meter fra nærmeste bymæssigt område.

 

Den 1. juli 2017 blev der indført dronetegn/dronebevis i Danmark. Hvis man vil flyve med droner der vejer mere end 250 gram, så skal man anskaffe sig et dronetegn. Efter man har taget dronetegnet, så skal ens drone registreres, og ens navn samt registrering skal stå på ens drone. Det er også RIGTIG VIGTIG, at sikre at ens ansvarsforsikring dækker skader der forvoldes af ens drone.

 

Under selve flyvningen er det rigtig vigtig at man holder sig uden for Danmarks no-drone zoner. Disse zoner kan findes på trafikstyrelsens hjemmeside. Vær opmærksom på om der er kommet nye no-drone zoner siden sidst du fløj –  trafikstyrelsens opdatere af og til kortet.

Afstand til forhindringer

Det er vigtig at overholde lovens regler med afstande. Du skal holde en afstand på 100 meter horisontal til bygninger. Det gælder både bygninger, som anvendes til beboelse og erhverv. Det gælder også tomme bygninger.


Man skal også holde min. 150 meters afstand til jernbaner, motorveje, motortrafikveje, hovedveje og andre offentlige veje. Der skal holdes hele 5 km horisontal afstand til flyvepladser og lufthavne, og 8 km horisontal afstand fra en militær flyvestation. Samtidig skal der holdes 150 meters afstand til uheldssteder.


Man må max. flyve i en højde af 100 meter, og man skal altid være indenfor ens synsvidde.


Link til droneluftrum.dk

rules